Voor organisaties

Ik ben beschikbaar als projectleider en -adviseur, spreker en trainer. Mijn inhoudelijke deskundigheid ligt op het gebied van neurodiversiteit, autisme, ervaringsdeskundigheid & inclusief werkgeverschap.


Meer over Thijs van der Rol: Wie ben ik?

Actuele projecten

Neem contact met me op


Werkzaamheden verricht voor o.a.:

Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (Kenniscentrum Phrenos)

Stichting Vanuit autisme bekeken